Matura … z nami dasz radę

Kursy przygotowujące do Matury z języka angielskiego i niemieckiego obejmują 90 godzin lekcyjnych.

  • Przygotowanie do matury stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy językowej, przełamanie bariery komunikacyjnej oraz zapoznanie z wymogami egzaminu maturalnego
  • Nacisk kładziony jest nie tylko na powtórzenie zagadnień gramatycznych i przećwiczenie technik egzaminu pisemnego, ale także na rozszerzenie zakresu słownictwa oraz przełamanie bariery językowej do egzaminu ustnego
  • W trakcie zajęć wykorzystywane będą materiały egzaminacyjne: zestawy testowe, nagrania audio, prezentacje video a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce
  • W programie przewidziano dwa egzaminy próbne, które pozwolą kandydatom zredukować stres przed maturą. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnych gwarantuje 100% zdawalności na egzaminie